Gå til innhold
Tid

01.11.2021 kl. 12:15

01.11.2021 kl. 13:30

Sted

Frivilligsentralen

Vi fortsetter med lesegruppe på Frivilligsentralen på Borkenes mandager kl.12:15.

Lesegruppen ledes av bibliotekar Ellen Sletten.
Ellen velger ut og leser høyt en novelle og et dikt. Vi stopper opp underveis og prater om det vi har lest. Det er ikke krav om å delta i samtalen, å lytte er også en måte å delta på.
Det er ingen forberedelser eller påmelding. Tilbudet er gratis, og er et samarbeid mellom Kvæfjord bibliotek og Kvæfjord frivilligsentral.
Velkommen til et hyggelig lesefellesskap. Lett servering.
Lesegruppe er et samarbeid mellom Kvæfjord Frivilligsentral, bibliotekar Ellen Sletten og Kvæfjord bibliotek.