Gå til innhold
Tid

07.12.2022 kl. 16:00

07.12.2022 kl. 19:00

Sted

Kjellern, frivilligsentralen

Onsdager før jul er bibliotekar Einar på ungdomstilbudet Kjellern sammen med ungdom og frivillige.

I regi av prosjektet Folkebiblioteket er til for deg, støttet av Nasjonalbiblioteket, deltar bibliotekar Einar på ungdomstilbudet Kjellern onsdager før jul.

Her vil han vise og lære ungdommer og frivillige aktuelle digitale tjenester, ha med seg interessant ungdomslitteratur og spill, som ungdommene kan låne og ha en dialog med ungdom om hva de ønsker/trenger av folkebibliotektjenester.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.