Gå til innhold
Tid

24.09.2020 kl. 19:00

24.09.2020 kl. 20:00

Sted

Nasjonalbiblioteket på internett

Informasjon hentet fra nb.no om arrangementet:

Ensembledans
Billettar: På grunn av smittevernreglane er det færre plassar til publikum, og vi ber alle om å hente gratisbillett på nb.no før arrangementa. Arrangementet blir strømma direkte på facebook og nb.no.

Musikken som til kvar og ein tid er populær, er ofte prega av tonar som har brei appell i folket. Musikken er tett knytt til rådande ungdomskultur og dans, og dette kan ha påverknad for korleis songane blir utforma eller utbreidd. Ensembledans er underhalding, men kan samtidig gi uttrykk for både samfunnskritikk og ulike formar for aktivisme. Dansehistorikar og forskar Elizabeth Svarstad, dansar og kroppspositivist Carina «Fifi von Tassel» Carlsen og dansar og koreograf for ensemblet Frikar Dance Company Hallgrim Hansegård diskuterer kva ensembledans kan vere. Møteleiar er komponist og musikkprodusent Ingrid Kindem.

I serien «Populærmusikkens dansehistorie» leiar Ingrid Kindem tre arrangement som tek utgangspunkt i ulike formar for dans og korleis desse påverkar eller let seg påverke av den til kvar tid populære musikken.

Carina Carlsen. Foto: Bjørnar Solberg, Elizabeth Svarstad. Foto: Berre, Hallgrim Hansegård. Foto: Hallgrim Hansegård og Ingrid Kindem, 2017. Foto: Anne Valeur

Hentet fra:

https://www.nb.no/hva-skjer/karstykker-og-burlesque/