Alt om lån

Lånekort
o Alle over 6 år kan få lånekort. Voksne må vise legitimasjon.
o Lånekort er personlig og må tas med når man skal låne.
o Tap av lånekort må straks meldes til biblioteket. Nytt kort utstedes mot et gebyr på 20 kr.
o Endring av adresse, telefonnummer og e-postadresse må meldes til biblioteket.

Utlån
o Lånetiden er 4 uker for bøker og lydbøker, 1 uke for DVD, 2 måneder for språkkurs.
o Aldergrense for lån av film og spill følger anbefalt aldersgrense.
o Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent.
o Lån kan fornyes inntil 2 ganger dersom bøkene ikke er reservert for andre.
o Utenom åpningstider kan bøker leveres i luke til venstre for inngangen av biblioteket.

Reservering/innlån
o Det er mulig å reservere materiale som er utlånt. Biblioteket gir melding når materiellet kommer inn og låneren har 7 dagers frist på å hente det.
o Materiell som biblioteket ikke har, kan skaffes fra et annet bibliotek. For fjernlån gjelder eierbibliotekets regler.

Når lånefristen går ut
o Låneren plikter å holde fristen for innlevering. Det betales et gebyr for materiale som er for sent levert.
o Første påminnelse om innlevering er gratis. Ved neste purrebrev må det betales 20 kr. gebyr.

Ansvar ved tap eller skade
o Låneren er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet. Tap og skade må erstattes.

Skjønnlitteratur 400 kr.
Barnebøker 300 kr.
DVD 300 kr.
Språkkurs 750 kr.
Lydbøker 300 kr.

Bruk av PC
o Biblioteket har PC med internett til bruk for publikum og trådløst internett for dem som vil benytte egen PC.

Liten logo for lånekort