Boklansering på Flesnes

18. februar 2020 - 18. februar 2020

kl. 18:30 - kl. 21:30

Sted: Molund, Flesnes
Ungdomshuset Molund på Flesnes

Presentasjon av en epokegjørende bok om kystsamene i Kvæfjord og Vesterålen av historiker Johan Borgos. Boka lanseres på Flesnes i et samarbeid mellom Kvæfjord historielag og Ungdomslaget Samhold i deres lokaler på Molund, Flesnes.
Det blir hilsninger fra ordfører og sametingspresident og en kort presentasjon av arbeidet bak boka og hvorfor lansering på Flesnes v/Johan Borgos. Videre blir det joik/sang, og presentasjon av arbeid på Flesnes skole under samisk uke v/skoleelever. Til slutt vil en del etterkommere etter sjøsame Ole Paulsen fra Våtvoll presenteres (“Slektstreff”), og det blir salg og signering av boka, samt salg av kaffe og kaker.