Gå til innhold

For å låne på biblioteket trenger du lånekort. Kortet må enten være utstedt ved vårt bibliotek, eller være et nasjonalt lånekort som er utstedt ved et annet bibliotek.

Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss. Lånekortet er personlig, og må ikke lånes bort til andre. Lånekortets eier er ansvarlig for det som lånes på kortet. Ha alltid med deg lånekortet når du kommer for å låne.

Lånekort
o Alle over 6 år kan få lånekort. Voksne må vise legitimasjon.
o Lånekort er personlig og må tas med når man skal låne.
o Tap av lånekort må straks meldes til biblioteket. Nytt kort utstedes mot et gebyr på 20 kr.
o Endring av adresse, telefonnummer og e-postadresse må meldes til biblioteket.

Utlån
o Lånetiden er 4 uker for bøker og lydbøker, 1 uke for DVD, 2 måneder for språkkurs.
o Aldergrense for lån av film og spill følger anbefalt aldersgrense.
o Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent.
o Lån kan fornyes inntil 2 ganger dersom bøkene ikke er reservert for andre.
o Utenom åpningstider kan bøker leveres i luke til venstre for inngangen av biblioteket.

Reservering/innlån
Det er mulig å reservere materiale som er utlånt. Biblioteket gir melding når materiellet kommer inn og låneren har 7 dagers frist på å hente det.
Materiell som biblioteket ikke har, kan skaffes fra et annet bibliotek. For fjernlån gjelder eierbibliotekets regler.

Når lånefristen går ut
Låneren plikter å holde fristen for innlevering. Det betales et gebyr for materiale som er for sent levert.
Første påminnelse om innlevering er gratis. Ved neste purrebrev må det betales 20 kr. gebyr.

Ansvar ved tap eller skade
Låneren er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet. Tap og skade må erstattes.
– Skjønnlitteratur 400 kr.
– Barnebøker 300 kr.
– DVD 300 kr.
– Språkkurs 750 kr.
– Lydbøker 300 kr.

Ny i norge:
Venter du på behandling av søknad om opphold, kan du få et lokalt lånekort ved å framvise ditt DUF-nr.

Nasjonalt lånekort:
Vi anbefaler alle våre lånere å opprette nasjonalt lånekort. Da kan du bruke det samme lånekortet i hele landet, og du får tilgang til ulike digitale tjenester gjennom biblioteket som Filmbib. For å få nasjonalt lånekort må vi registrere ditt personnummer.

Digitalt nasjonalt lånekort:
Det er også mulig å skaffe seg et digitalt nasjonalt lånekort. Når det er gjort må du ta kontakt med oss for å knytte kortet opp mot ditt bibliotek.

Lånekort på mobilen:
Du kan også laste ned lånekortet ditt via vårt biblioteksystem Bibliofil.
Har du glemt lånekortet hjemme? Ingen problem. Med mobil kan du laste ned Bibliofil sin app fra enten Apple Store eller Google Play og få tilgang til lånekortet ditt.

Pin-kode:
For å kunne logge inn i vår nettkatalog, samt benytte ulike digitale tjenester gjennom biblioteket trenger du en pin-kode på fire siffer. Ta kontakt med biblioteket for å få en slik kode.