Gå til innhold

Utlån
o Lånetiden er 4 uker for bøker og lydbøker, 1 uke for DVD, 2 måneder for språkkurs.
o Aldergrense for lån av film og spill følger anbefalt aldersgrense.
o Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent.
o Lån kan fornyes inntil 2 ganger dersom bøkene ikke er reservert for andre.
o Utenom åpningstider kan bøker leveres i luke til venstre for inngangen av biblioteket.

Reservering/innlån
Det er mulig å reservere materiale som er utlånt. Biblioteket gir melding når materiellet kommer inn og låneren har 7 dagers frist på å hente det.
Materiell som biblioteket ikke har, kan skaffes fra et annet bibliotek. For fjernlån gjelder eierbibliotekets regler.

Når lånefristen går ut
Låneren plikter å holde fristen for innlevering. Det betales et gebyr for materiale som er for sent levert.
Første påminnelse om innlevering er gratis. Ved neste purrebrev må det betales 20 kr. gebyr.

Ansvar ved tap eller skade
Låneren er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet. Tap og skade må erstattes.
o Skjønnlitteratur 400 kr.
o Barnebøker 300 kr.
o DVD 300 kr.
o Språkkurs 750 kr.
o Lydbøker 300 kr.