Om biblioteket

Inngangspartiet til biblioteket.

Velkommen til biblioteket!

Kvæfjord bibliotek ligger i et eget bygg litt utenfor sentrum. Biblioteket har som mål å være en møteplass for bygdas innbyggere, et bibliotek og en møteplass hvor vi kan bli inspirert, få kunnskap og opplevelser – sammen.