Gå til innhold
  • 2. februar 2022

På grunn av korona har kanskje mange av oss ikke fått feiret Samisk nasjonaldag slik som før, vi ønsker derfor å vise fram en del av det som finnes tilgjengelig på nett!

Bibliotektjenester

Folkebibliotek. Alle bibliotek har søkbare kataloger og der kan man finne det meste av det samiske materialet biblioteket har. For eksempel kan man søke med ordet samisk på forskjellig vis og søkefeltet for fritekst kan være en god start. Her er resultat fra Ibestad folkebiblioteks katalog: https://ibestad-fb.mikromarc.no/Mikromarc3/web/search.aspx?SW=samisk&db=ibestad-fb&Unit=6471&SC=FT&LB=FT&IN=0&SU=0#&&7YM0geVQyg/3bH2qHz/vVtSROXANPBMZx2WQNO9yjo1vRX7EHcWya3yIRyoZ/G6dXDp9IbJAdAN45kwM5AJjjL4S20MRxYqF9nlbPmgEHyMbLB2dY0VirG8wE26U6WfRmN7E79jtWfzWhnijHUx9/Q==

Folkebibliotek og formidling av det samiske. I anledning markeringen av Samisk nasjonaldag i 2022 har Kvæfjord bibliotek produsert filmen «Samtale om samiske klestradisjoner» medvirkende biblioteksjef Liv Kristin Hansen og Nina Johanne Nupuk Johansen. Se filmen via Kvæfjord biblioteks hjemmeside: https://www.kvafjordbibliotek.no/se-samtale-om-samiske-klestradisjoner-pa-internett/

SAMISK BIBLIOTEKTJENESTE – SÁMI GIRJERÁDJUBÁLVALUS er en informasjonstjeneste om nye samiske utgivelser. Nettstedet driftes av Troms og Finnmark fylkesbiblioteks Samiske bibliotektjeneste som en informasjonstjeneste som skal gjøre det lettere for bibliotek i Troms og Finnmark å orientere seg i og holde seg oppdatert på nye utgivelser om samer og samiske forhold, og samisk litteratur, musikk og film. Les innlegget om «Samenes nasjonaldag 6. februar og samisk uke 2022»: https://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/2022/01/18/samenes-nasjonaldag-6-februar-og-samisk-uke-2022/. Besøk hjemmesida til Samisk bibliotektjeneste her: https://samiskbibliotektjeneste.tromsfylke.no/

Sametingets bibliotek har Norges største samling av bøker og annet materiell på samiske språk og om samiske forhold. Biblioteket skal være et kompetansesenter for samisk litteratur og samisk bibliotektjeneste, og et forvaltningsbibliotek for Sametingets politikere og ansatte. Besøk biblioteket på nett: https://sametinget.no/sametingets-bibliotek/

Filmbib. Alle med nasjonalt lånekort på norske bibliotek kan se kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib. Du går til hjemmesiden filmbib.no og logger deg inn med lånenummer og PIN-kode som du får på biblioteket. Ordningen administreres av Norsk filminstitutt på oppdrag fra Kulturdepartementet og er opprettet for å bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge. Det er en del filmer med samisk tema og de kan man finne ved å skrive samisk i søkefeltet: https://www.filmbib.no/deepsearch?q=samisk&slang=1621

Sámediggi – Sametinget

Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Man kan besøke dem fysisk i Karasjok eller på nett: https://sametinget.no/

Les for meg! – språk fra første stund er et prosjekt som er påbegynt av Sametinget i Norge. Sametingets bibliotek utvikler prosjektet i samarbeid med Foreningen !les, Senter for samisk i opplæring og kommunene rundt om i landet. Les mer om det her: https://sametinget.no/sametingets-bibliotek/les-for-meg-sprak-fra-forste-stund/

Nasjonaldag og nasjonale symboler. For alle de som søker informasjon om Samenes nasjonaldag er det meste å finne her; her står det om historikk, det samiske flagget, flaggregler, den samiske nasjonalsangen og det er lenket til ressurser for barnehager, skoler og andre. Les mer om det her: https://sametinget.no/om-sametinget/nasjonaldag-og-nasjonale-symboler/

Samiske senter

Nedenfor kommer et utvalg av samiske senter i Nord Norge:

Davvi álbmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk er et aktivt samisk kulturhus og urfolkssenter med nordområdene og Sápmi som arbeidsområde. Senteret rommer i dag museum, språksenter, bibliotek, utstillingslokaler, kjøkken og kontorareal. Av samiske virksomheter er Sametinget, NRK Sápmi, Riddu Riđđu Festivála, Samisk språksenter og Samisk bibliotektjeneste. Kåfjord kommune har folkebibliotek, kulturskole og ungdomsklubb på senteret. Besøk de på nett: https://senterfornordligefolk.no/. Sjekk også ut «Nordlige folk – Sjøsamene». Dette er en portal for og om sjøsamene i Nord-Troms. Denne er et resultat av et pilotprosjekt i regi av Senter for nordlige folk. Portalen skal gi lett tilgjengelig informasjon om sjøsamenes historie og kultur gjennom tekst, bilder, videoer og lyd. Besøk portalen her: https://nordligefolk.no/

Ástávuona giellagoahtie skal fremme samisk språk og kultur i Astafjord regionen.
Språksenteret ligger i Lavangen kommune, og sånn som navnet tilsier skal Ástávuona Giellagoahtie tilby samiske språktjenester både til befolkningen og til instanser i Astafjord regionen. Les mer om de på Lavangen kommune sine hjemmesider: https://www.lavangen.kommune.no/cppage.440719.no.html

Álttá Sámi Giellaguovddáš (Alta samiske språksenter) har som formål å fremme, styrke og bevare samisk språk og kultur, primært Alta kommune. Vår målgruppe er alle med interesse for samisk språk og kultur. Besøk hjemmesiden: https://alttasg.no/

Várdobáiki samisk senter har virksomhetsområde i Sør-Troms og Nordre Nordland og er lokalisert i Tjeldsund. Organisasjonens hovedformål er å videreføre samisk språk, historie, kultur og samfunnsliv i regionen. Besøk hjemmesiden: http://www.vardobaiki.no/

Návuona giellaguovddáš – Naavuonon kielikeskus. Kvænangen språksenter er et samisk og kvensk kompetansesenter for befolkningen i Kvænangen kommune og tilgrensende områder. De holder til i Kvænangen næringsbygg på Sørstraumen. Besøk de på hjemmesiden til Kvænangen kommune: https://www.kvanangen.kommune.no/?id=6082900&cat=148427

Deanu giellagáddi – Tana samiske språksenter ble etablert som en del av SEG sin virksomhet på permanent basis fra og med 2002. Språksenterets primære målgruppe er Tanas befolkning, men tilbyr også tilpassete språktjenester utenfor kommunen. Besøk hjemmesidene her: https://segdeatnu.no/

Gáisi språksenter har lokaler i Tromsø og Lakselvbukt og ble offisielt åpnet i april 2004. Gáisi språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for hele Tromsø kommune og regionen for øvrig. Besøk hjemmesidene: https://www.gaisi.org/

Mediehus

NRK og NRK Sápmi har en rekke produksjoner som fokuserer på det samiske, ved å besøke nrk.no får du tilgang på veldig mye av dette. NRK Sápmi: https://www.nrk.no/sapmi/

Salangen- Nyheter har dedikert en del av sine produksjoner til det samiske og dette ligger ute på deres hjemmeside salangen-nyheter.com: https://www.salangen-nyheter.com/siellaga-oasat.283099.no.html