Lokalhistorie

Vi har en del lokalhistorisk litteratur, blant annet Årbok for Kvæfjord. Du vil også finne gamle protokoller fra lag og foreninger som er søkbare i vår katalog. Vi har også oppbevart en del avisartikler ordnet etter tema.

Søk i kulturhistorie og lokalhistorie fra en mengde databaser over hele landet